Česky
English
Deutsch

Podpora Evropské unie projektu "Rozvoj firmy PilnajCont s.r.o."


 

Společnost PilnajCont s.r.o.realizuje projekt CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008509 "Rozvoj firmy PilnajCont s.r.o.".

 

Cílem projektu je pořízení technologie - CNC pálicího stroje.Jedná se o moderní, vysoce výkonné zařízení vhodné pro termické dělení materiálů. Přínosem projektu je zvýšení výrobní kapacity společnosti, zvýšení kvality výroby, zvýšení produktivity, zvýšení výrobního programu, úspora financí za kooperace.


Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

EU banner

AVIA,MAN,IVECO AVIA,MAN,IVECO AVIA,MAN,IVECO AVIA,MAN,IVECO AVIA,MAN,IVECO
AVIA,MAN,IVECO AVIA,MAN,IVECO AVIA,MAN,IVECO AVIA,MAN,IVECO AVIA,MAN,IVECO
abrol AVIA,MAN,IVECO Vanové kontajnery Vanové kontajnery AVIA,MAN,IVECO
AVIA,MAN,IVECO Abrol AVIA,MAN,IVECO Vanové kontajnery AVIA,MAN,IVECO
AVIA,MAN,IVECO AVIA,MAN,IVECO AVIA,MAN,IVECO AVIA,MAN,IVECO AVIA,MAN,IVECO
AVIA,MAN,IVECO AVIA,MAN,IVECO AVIA,MAN,IVECO AVIA,MAN,IVECO AVIA,MAN,IVECO

PilnajCont s.r.o., výroba a prodej kontejnerů,(+420) 608 826 740, info@pilnajcont.cz